WORLD CUP 2014 — programul complet al transmisiilor TVR1 şi TVR2

0
281

TVR trans­mi­te în direct toa­te cele 64 de meciuri. Vom avea 9 meciuri la 1 noap­tea, iar în noap­tea de 14 spre 15 iunie avem un meci şi la 4 dimi­nea­ţa. Unde pot vedea meciu­ri­le româ­nii afla­ţi în vacanţe în străinătate.

Un mara­ton tele-fotbalistic

Tur­ne­ul final al Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de fotbal înce­pe pe 12 iunie şi se ter­mi­nă pe 13 iulie. Între 12 şi 26 iunie vom avea meciuri în fie­ca­re zi. „Vâr­ful” de trans­mi­sii tv îl vom avea între 13 şi 22 iunie. În fie­ca­re din zile­le din aceas­tă peri­oa­dă vom avea câte 3 meciuri, ore­le de înce­pe­re fiind 19.00, 22.00 şi 1 noap­tea. Exce­pţie face seara/noaptea de 14 iunie, când vom avea 4 meciuri, ulti­mul la 4 dimineaţa.

Vor fi ceva „pro­ble­me” în peri­oa­da 23–26 iunie, când deşi vor fi 4 meciuri pe sea­ră, câte două se vor dis­pu­ta de la ace­ea­şi oră: 19.00 şi 23.00. TVR va trans­mi­te în direct, în para­lel meciu­ri­le care se dis­pu­tă la ace­ea­şi oră, pe TVR 1 şi TVR 2. Pro­gra­mul tele­vi­ză­ri­lor în aces­te 4 zile este deja sta­bi­lit, dar nu este exclus ca în situ­a­ţia în care unul din­tre meciu­ri­le pro­gra­ma­te pe TVR 2 să fie deci­siv, el să fie mutat pe TVR 1.

Opti­mi­le de fina­lă (2 meciuri pe zi) şi sfer­tu­ri­le de fina­lă (2 meciuri pe zi) se trans­mit de la ore­le 19.00 şi 23.00. Semi­fi­na­le­le şi fina­la pen­tru locu­ri­le 3–4 se trans­mit de la ore­le 23.00, iar fina­la de la ora 22.00.

Faza gru­pe­lor

 • 12 iunie: Bra­zi­lia – Croa­tia – h. 23:00 (TVR 1)
 • 13 iunie: Mexic – Came­run – h. 19:00 (TVR 1)
 • 13 iunie: Spa­nia – Olan­da – h. 22:00 (TVR 1)
 • 13/14 iunie: Chi­le – Aus­tra­lia – h. 01:00 (TVR 1)
 • 14 iunie: Colum­bia – Gre­cia – h. 19:00 (TVR 1)
 • 14 iunie: Uru­gu­ay – Cos­ta Rica – h. 22:00 (TVR 1)
 • 14/15 iunie. Anglia – Ita­lia h. 01:00 (TVR 1)
 • 14/15 iunie: Cote d’I­vo­ire – Japo­nia – h. 04:00 (TVR 1)
 • 15 iunie: Elveţia – Ecua­dor – h. 19:00 (TVR 1)
 • 15 iunie: Franţa – Hon­du­ras – h. 22:00 (TVR 1)
 • 15/16 iunie: Argen­ti­na – Bos­nia & Herţe­go­vi­na – h. 01:00 (TVR 1)
 • 16 iunie: Ger­ma­nia – Por­tu­ga­lia – h. 19:00 (TVR 1)
 • 16 iunie: Iran – Nige­ria – h. 22:00 (TVR 1)
 • 16/17 iunie: Gha­na – SUA – h. 01:00 ( TVR 1)
 • 17 iunie: Bel­gia – Alge­ria – h. 19:00 (TVR 1)
 • 17 iunie: Bra­zi­lia – Mexic – h. 22:00 (TVR 1)
 • 17/18 iunie: Rusia – Core­ea de Sud – h. 01:00 (TVR 1)
 • 18 iunie: Aus­tra­lia – Olan­da – h. 19:00 (TVR 1)
 • 18 iunie: Spa­nia – Chi­le – h. 22:00 (TVR 1)
 • 18/19 iunie: Came­run – Croa­ţia – h. 01:00 (TVR 1)
 • 19 iunie: Colum­bia – Cote d’I­vo­ire – h. 19:00 (TVR 1)
 • 19 iunie: Uru­gu­ay – Anglia – h. 22:00 (TVR 1)
 • 19/20 iunie: Japo­nia – Gre­cia – h.01:00 (TVR 1)
 • 20 iunie: Ita­lia – Cos­ta Rica – h. 19:00 (TVR 1)
 • 20 iunie: Elveţia – Franţa – h. 22:00 (TVR 1)
 • 20/21 iunie: Hon­du­ras – Ecua­dor – h. 01:00 (TVR 1)
 • 21 iunie: Argen­ti­na – Iran – h. 19:00 (TVR 1)
 • 21 iunie: Ger­ma­nia – Gha­na – h. 22:00 (TVR 1)
 • 21/22 iunie: Nige­ria – Bos­nia – h. 01:00 (TVR 1)
 • 22 iunie: Bel­gia – Rusia – h. 19:00 (TVR 1)
 • 22 iunie: Core­ea de Sud – Alge­ria – h. 22:00 (TVR 1)
 • 22/23 iunie: SUA – Por­tu­ga­lia – h. 01:00 (TVR 1)
 • 23 iunie: Aus­tra­lia – Spa­nia – h. 19:00 (TVR 2)
 • 23 iunie: Olan­da – Chi­le – h. 19:00 (TVR 1) 
 • 23 iunie: Croa­ţia – Mexic – h. 23:00 (TVR 2)
 • 23 iunie: Came­run – Bra­zi­lia – h. 23:00 (TVR 1)
 • 24 iunie: Cos­ta Rica – Anglia – h. 19:00 (TVR 2)
 • 24 iunie: Ita­lia – Uru­gu­ay – h. 19:00 (TVR 1) 
 • 24 iunie: Japo­nia – Colum­bia – h. 23:00 (TVR 2)
 • 24 iunie, Gre­cia – Cote d’I­vo­ire – h. 23:00 (TVR 1)
 • 25 iunie: Bos­nia – Iran – h. 19:00 (TVR 2)
 • 25 iunie: Nige­ria – Argen­ti­na – h. 19:00 (TVR 1)
 • 25 iunie: Hon­du­ras – Elveţia – h. 23:00 (TVR 2)
 • 25 iunie: Ecua­dor – Franţa – h. 23:00 (TVR 1)
 • 26 iunie: SUA – Ger­ma­nia – h. 19:00 (TVR 2)
 • 26 iunie: Por­tu­ga­lia – Gha­na – h. 19:00 (TVR 1)
 • 26 iunie: Alge­ria – Rusia – h. 23:00 (TVR 2)
 • 26 iunie: Core­ea de Sud – Bel­gia – h. 23:00 (TVR 1)

Optimi de finală

 • 28 iunie: optimi meci A: 1grupaA – 2grupaB – h. 19:00 (TVR 1)
 • 28 iunie: optimi meci B: 1grupaC – 2grupaD – h. 23:00 (TVR 1)
 • 29 iunie: optimi meci C: 1grupaB – 2grupaA – h. 19:00 (TVR 1)
 • 29 iunie: optimi meci D: 1grupaD – 2grupaC – h. 23:00 (TVR 1)
 • 30 iunie: optimi meci E: 1grupaE – 2grupaF – h. 19:00 (TVR 1)
 • 30 iunie: optimi meci F: 1grupaG – 2grupaH – h. 23:00 (TVR 1)
 • 01 iulie: optimi meci G: 1grupaF – 2grupaE – h. 19:00 (TVR 1)
 • 01 iulie: optimi meci H: 1grupaH – 2grupaG – h. 23:00 (TVR 1)

Sfer­turi de finală

 • 04 iulie: câş­ti­gă­toa­re opti­me E – câş­ti­gă­toa­re opti­me F – h. 19:00 (TVR 1)
 • 04 iulie: câş­ti­gă­toa­re opti­me A – câş­ti­gă­toa­re opti­me B – h. 23:00 (TVR 1)
 • 05 iulie: câş­ti­gă­toa­re opti­me G – câş­ti­gă­toa­re opti­me H – h. 19:00 (TVR 1)
 • 05 iulie: câş­ti­gă­toa­re opti­me C – câş­ti­gă­toa­re opti­me D – h. 23:00 (TVR1) 

Semi­fi­na­le

 • 08 iulie: câş­ti­gă­toa­re­le sfer­tu­ri­lor din 4 iulie – h. 23:00 (TVR 1)
 • 09 iulie: câş­ti­gă­toa­re­le sfer­tu­ri­lor din 5 iulie – h. 23:00 (TVR 1)


Fina­la locu­ri­le 3–4

 • 12 iulie: învin­se­le din semi­fi­na­le – h. 23:00 (TVR 1)

Fina­la

 • 13 iulie: câş­ti­gă­toa­re­le din semi­fi­na­le – h. 22:00 (TVR 1). 

Sfa­turi pen­tru româ­nii afla­ţi în vacanţă în străinătate

Româ­nii care se află în vacanţă în Bul­ga­ria, Gre­cia, Tur­cia, Spa­nia, Ita­lia, Franţa, Unga­ria sau Aus­tria – des­ti­na­ţi­i­le cele mai cău­ta­te în peri­oa­da de vară – pot vedea meciu­ri­le la urmă­toa­re­le pos­turi TV:

 • Aus­tria – ORF (trans­mi­te toa­te meciurile)
 • Bul­ga­ria – BNT
 • Franţa – TF 1 , beIN Sports (trans­mi­te toa­te meciurile)
 • Gre­cia – Nerit, Nova Sport
 • Unga­ria – MTV, Digi Sport
 • Ita­lia – RAI (25 meciuri) Sky Ita­lia (trans­mi­te toa­te meciurile)
 • Spa­nia – Medoa­set Espa­na (25 de meciuri), Gol Tele­vi­sion (trans­mi­te toa­te meciurile)
 • Tur­cia – TRT

De ase­me­nea, în spe­cial în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral din Bul­ga­ria, Gre­cia, Tur­cia şi Spa­nia, aproa­pe toa­te tera­se­le, taver­ne­le şi pub-uri­le au monta­te moni­toa­re sau ecra­ne unde se pot vedea meciu­ri­le din Brazilia.

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply