Turist Acasă — Moscheea Esmahan Sultan din Mangalia şi Scara cu Flori – Balcic

1
872

Rea­li­za­tor Iri­na Radu.

Mos­che­ea Esma­han Sul­tan este cel mai vechi lăcaş de cult musul­man din Româ­nia. Are o vechi­me de aproa­pe cinci sute de ani şi se află în una din­tre cele mai cunos­cu­te cetă­ţi anti­ce de pe teri­to­ri­ul Dobro­gei, Cal­la­tis. Spe­cia­li­ş­tii spun că mare par­te din pia­tra folo­si­tă la zidă­ria gea­mi­ei pro­vi­ne chiar din zidu­ri­le cetă­ţii de la malul mării. ( De la min.00:00 – 13:30 ).

Sur­sa: digi24.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply