Ştirile Pro TV lansează campania „Salvează România frumoasă!”

0
366

Tele­vi­ziu­nea Pro TV lansea­ză o nouă cam­pa­nie de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă, „Sal­vea­ză Româ­nia fru­moa­să!“, dumi­ni­că, 15 iunie, în cadrul emi­siu­nii „Româ­nia, te iubesc!“, difu­za­tă de la ora 18:00.

Sub slo­ga­nul „Case­le au suflet“, pro­iec­tul îşi pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la res­ta­u­ra­rea case­lor tra­di­ţio­na­le româ­neşti şi la con­ser­va­rea tra­di­ţi­i­lor moş­te­ni­te. Cores­pon­denţii Pro TV vor scoa­te la ive­a­lă cele mai fru­moa­se sate tra­di­ţio­na­le, ade­vă­ra­te monu­men­te cul­tu­ra­le care meri­tă conservate.

Cites­te mai mult pe: adev.ro/n73urb

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply