Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Sânpetru de vară

0
304

Sfinţii Petru şi Pavel sunt săr­bă­to­ri­ţi în 29 iunie, împre­u­nă de orto­do­cşi şi cato­lici, ca apos­to­lii care au con­tri­bu­it cel mai mult la răs­pân­di­rea cre­ş­ti­nis­mu­lui în lume, iar în calen­da­rul popu­lar este săr­bă­toa­rea Sân­pe­tru de vară, care mar­chea­ză prin fru­moa­se tra­di­ţii popu­la­re mie­zul verii agra­re şi peri­oa­da sece­ri­şu­lui. Aproa­pe 500 de mii de români îşi săr­bă­to­resc onomastica.

La mulți ani, tutu­ror celor care poar­tă aces­te nume­le sfinte!

Mai mult, aici: http://stiri.tvr.ro/sfintii-apostoli-petru-si-pavel-si-sanpetru-de-vara_46621.html#sthash.OTgdPYuv.dpuf

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply