România este pe primul loc în lume la scumpirea carburanților!

0
250

Ben­zi­na, mai scum­pă de 7 lei pe litru.

Sun­tem cam­pi­oni mondi­ali la scum­pi­rea car­bu­ran­ți­lor! În ben­zi­nă­ri­i­le din Româ­nia se vin­de pen­tru pri­ma dată car­bu­rant care cos­tă pes­te 7 lei litrul. Eco­no­mi­ş­tii spun că stră­i­nii fac afa­ceri pros­pe­re pe sea­ma şofe­ri­lor de la noi: în toa­te ţări­le de unde vin inves­ti­tori în lanţuri de ben­zi­nă­rii, car­bu­ranţii sunt mai ieftini şi pute­rea de cum­pă­ra­re mai mare.

În timp ce în Româ­nia cel mai scump sor­ti­ment de car­bu­rant a depă­şit valoa­rea de 7 lei pe litru, în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii cos­tă de două ori mai puţin, iar în Vene­zu­e­la, aco­lo unde drep­tul la resur­se natu­ra­le iefti­ne este dobân­dit prin naş­te­re, cos­tă de 190 de ori mai puţin.

După scum­pi­rea de 7 euro­cenţi pe litru ceru­tă de Guvern, Româ­nia înre­gis­trea­ză cea mai mare scum­pi­re din lume: cu 16% pes­te nive­lul de anul tre­cut, potri­vit unei ana­li­ze Bloomberg.

Din­tre ţări­le care au reţe­le de ben­zi­nă­rii în Româ­nia, în Rusia este cel mai ieftin car­bu­rant. Din păca­te, preţu­ri­le mici nu se văd şi la pom­pe­le pe care le deţin ruşii în ţara noas­tră. Deşi aus­trie­cii sunt prin­tre cei mai boga­ţi euro­peni şi ei plă­tesc mai puţin decât româ­nii pen­tru ben­zi­nă şi moto­ri­nă. Asta în con­di­ţi­i­le în care o par­te din car­bu­ran­tul folo­sit, este extras de aici, din România.

Citi­ti mai mult AICI.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply