Programul LITORALUL PENTRU TOȚI a fost prelungit!

0
288

Turiș­tii pot bene­fi­cia în con­ti­nu­a­re de pre­țuri mai mici la cazare.

Hote­li­e­rii din sta­ţiu­ni­le de la mare au decis să pre­lun­geas­că cu o săp­tămâ­nă, până la 22 iunie, pro­gra­mul Lito­ra­lul pen­tru toți.

Preţu­ri­le prac­ti­ca­te de uni­tă­ți­le hote­li­e­re sunt redu­se la jumă­ta­te în cadrul aces­tui pro­gram, scrie Medi­a­fax. Până la aceas­tă dată 6.000 de turi­şti au ales să petrea­că pe lito­ral, prin acest pro­gram, ceea ce i‑a și deter­mi­nat pe hote­li­eri să ia deci­zia pre­lun­gi­rii acestuia.

Sta­ţiu­ni­le Mama­ia şi Efo­rie Nord au avut cea mai mare cău­ta­re în aceas­tă perioadă.

În pro­gram sunt înscri­se 53 de hote­luri din sta­ţiu­ni­le Cap Auro­ra, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Jupi­ter, Mama­ia, Saturn, Vama Veche şi Venus, fiind dis­po­ni­bi­le, la preț redus, pes­te 3.000 de locuri.

Came­lia BALAN, ziuaconstanta.ro, 13.06.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply