PROGRAMUL CM FOTBAL BRAZILIA 2014

2
346

Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Fotbal 2014 este cea de‑a 20‑a edi­ție a Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de Fotbal, care va avea loc în Bra­zi­lia, între 12 iunie și 13 iulie 2014.

Aceas­ta va fi a doua oară când Bra­zi­lia găz­du­ieș­te acest eve­ni­ment, pri­ma edi­ție găz­du­i­tă de aceas­tă țară având loc în 1950. Bra­zi­lia va deve­ni cea de‑a cin­cea țară care găz­du­ieș­te pen­tru a doua oară Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Fotbal, după Mexic, Ita­lia, Fran­ța și Germania.

Va fi pen­tru pri­ma dată când Cam­pi­o­na­tul Mondi­al este ținut în Ame­ri­ca de Sud, după Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Fotbal 1978 din Argen­ti­na, și a 5‑a oară, la gene­ral. De ase­me­nea este pri­ma dată când două Cam­pi­o­na­te Mondi­a­le con­se­cu­ti­ve sunt ținu­te în afa­ra Euro­pei și pri­ma dată când două Cam­pi­o­na­te Mondi­a­le con­se­cu­ti­ve sunt ținu­te în Emis­fe­ra sudi­că (Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Fotbal 2010 s‑a des­fă­șu­rat în Afri­ca de Sud).

http://ro.wikipedia.org/wiki/Campionatul_Mondial_de_Fotbal_2014.

MangaliaNews.ro, 24.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

Leave a Reply