Nicoleta Popa, revelaţia luptelor constănţene! Junioară, vicecampioană la Naţionalele senioarelor!

0
353

Lup­te­le con­stă­nţe­ne îşi trec în pal­ma­res noi per­for­manţe, dem­ne de toa­tă lau­da în con­di­ţi­i­le în care au fost dobân­di­te de juni­ori în între­ceri ale… seni­o­ri­lor, aco­lo unde plu­sul de expe­rienţă, forţă şi stra­te­gie lasă rare­ori loc de sur­pri­ze. Şi totu­şi, iată că se poate! 

Sur­pri­ză de pro­porţii la tur­ne­ul final al Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal indi­vi­du­al de lup­te libe­re şi lup­te gre­co-roma­ne pen­tru seni­ori, mas­culin şi femi­nin, desfă­şu­rat, zile­le tre­cu­te, la Târ­gu Mureş.

La numai 19 ani, con­stă­nţean­ca Nico­le­ta Popa a deve­nit vice-cam­pi­oa­nă naţio­na­lă la lup­te libe­re, cate­go­ria 53 kg. Spor­ti­va este din Man­ga­lia, până în cla­sa a XI‑a a fost ele­va Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia, iar în pre­zent este ele­vă în cla­sa a XII‑a la Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv „Nico­lae Rota­ru” Con­stanţa, gru­pa­re pe care a reprezentat‑o la Naţio­na­le. Cât timp a acti­vat la CSS Man­ga­lia, a fost pre­gă­ti­tă de antre­no­rul Mari­an Oancea. 

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Joi, 5 iunie 2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply