MULTĂ BAFTĂ, ABSOLVENŢILOR DE LICEU! MÂINE ÎNCEPE BAC-UL

0
212

Pes­te 200.000 de absol­venţi de liceu sunt aşte­pa­ţi înce­pând de mâi­ne, 10 iunie, la pro­be­le ora­le din cadrul exa­me­nu­lui de Baca­la­u­re­at, con­form evz.ro. Pro­be­le ora­le încep cu exa­me­nul la româ­nă. Ele­vii vor extra­ge un bilet pe care vor găsit un text la pri­ma vede­re. Can­di­da­ţii vor tre­bui să‑l citeas­că cu voce tare şi apoi să răs­pun­de la mai mul­te între­bări lega­te de text. Pro­fe­so­rii nu vor da note, ci cali­fi­ca­ti­ve — uti­li­za­tor de nivel mediu, uti­li­za­tor expe­ri­men­tat sau uti­li­za­tor înce­pă­tor.

Potri­vit pro­pu­ne­rii Comi­si­ei Judeţe­ne de Baca­la­u­re­at, în judeţul Con­stanţa vor fi orga­ni­za­te 21 de cen­tre de exa­men. În total, 6.469 de elevi con­stă­nţeni din 69 de uni­tă­ţi de învă­ţământ de nivel liceal susţin, în acest an, exa­me­ne­le de Baca­la­u­re­at.

Baca­la­u­re­at 2014 — sesiu­nea iunie-iulie:

 • 10 — 12 iunie  — Eva­lu­a­rea com­pe­tenţe­lor ling­vis­ti­ce de comu­ni­ca­re ora­lă în lim­ba româ­nă – pro­ba A
 • 1 — 13 iunie — Eva­lu­a­rea com­pe­tenţe­lor ling­vis­ti­ce de comu­ni­ca­re ora­lă în lim­ba mater­nă – pro­ba B
 • 16 – 20 iunie — Eva­lu­a­rea com­pe­tenţe­lor digi­ta­le – pro­ba D
 • 23 — 27 iunie — Eva­lu­a­rea com­pe­tenţe­lor ling­vis­ti­ce într‑o lim­bă de cir­cu­la­ţie inter­na­ţio­na­lă – pro­ba C
 • 30 iunie — Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă – pro­ba E)a) – pro­bă scri­să
 • 1 iulie — Lim­ba şi lite­ra­tu­ra mater­nă – pro­ba E)b) – pro­bă scri­să
 • 2 iulie — Pro­ba obli­ga­to­rie a pro­fi­lu­lui – pro­ba E)c) – pro­bă scri­să
 • 4 iulie — Pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui şi spe­cia­li­ză­rii – pro­ba E)d) – pro­bă scri­să
 • 7 iulie — Afi­şa­rea rezul­ta­te­lor (până la ora 12:00)
 • 7 iulie — Depu­ne­rea con­tes­ta­ţi­i­lor (ore­le 12:00 – 16:00)
 • 8 — 10 iulie — Rezol­va­rea con­tes­ta­ţi­i­lor
 • 11 iulie — Afi­şa­rea rezul­ta­te­lor fina­le pe edu.ro

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 9 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele