Locuitorii Mangaliei, disperaţi de hoţii din locuinţe. Ca să‑i aline, poliţiştii le oferă sfaturi

0
110

Gea­mu­ri­le din ter­mo­pan sunt cele mai vul­ne­ra­bi­le.

După ce subiec­tul amen­zi­lor ruti­e­re a fost dez­bă­tut de către locu­i­to­rii din Man­ga­lia, aceş­tia au ridi­cat un alt aspect, şi anu­me hoţii din locu­inţe. Ei spun că sunt conş­ti­enţi de fap­tul că, de mul­te ori, Poli­ţia nu are ce să le facă hoţi­lor întru­cât, fie sunt minori, fie sunt prinşi, dar magis­tra­ţii le dau cu sus­pen­da­re. În aces­te cazuri ei se întrea­bă: Ce să facem?.

Ce ne facem cu hoţii care ne intră în case? Nici o lege nu ne aju­tă? Poli­ţia îi prin­de şi tre­bu­ie să le dea dru­mul că nu are ce să le facă. Lumea e dis­pe­ra­tă, nu mai avem sigu­ranţă în pro­pri­i­le cămi­ne. Ce tre­bu­ie să facem, ca să fie legi­le mai stric­te?, întrea­bă Ortan­sa Cucu din Man­ga­lia.

De mul­te ori, cazu­ri­le rămân cu autor necu­nos­cut, însă oame­nii legii dema­rea­ză anche­te pen­tru a depis­ta făp­ta­şii. Aşa cum pre­ci­za şi feme­ia din Man­ga­lia, hoţii sunt prinşi, dar dacă sunt minori nu au răs­pun­de­re pena­lă şi sca­pă bas­ma cura­tă. Aces­ta este şi cazul mino­ru­lui din Lumi­na, care avea la activ 18 spar­geri de locu­inţe şi umbla liber pe străzi. Dar a împli­nit 14 ani şi a comis o altă infra­cţiu­ne extrem de gra­vă, ajun­gând într-un final după gra­tii.

Poli­ţi­ş­tii ara­tă cu dege­tul spre infrac­to­rii con­dam­na­ţi cu sus­pen­da­re

Reve­nind la locu­i­to­rii din Man­ga­lia, ei aduc în dis­cu­ţie şi cazu­ri­le în care hoţii sunt majori, dar sunt con­dam­na­ţi la închi­soa­re cu sus­pen­da­re şi ajung tot pe străzi, unde revin la vechea mese­rie, ast­fel simţin­du-se ca într-un sat fără câini. Până când legea va deve­ni ceva mai dras­ti­că în ast­fel de cazuri, oame­nii legii din Man­ga­lia spun că măsu­ri­le nece­si­tă a fi lua­te chiar de oameni. În pri­mul rând, tre­bu­ie să ia ei măsuri, să-şi asi­gu­re locu­inţe­le. Gea­mu­ri­le din ter­mo­pan sunt cele mai vul­ne­ra­bi­le, din acest motiv tre­bu­ie ape­lat la fir­me spe­cia­li­za­te, care con­stru­iesc rame­le cu simţ de răs­pun­de­re şi nu lasă spa­ţii. De ase­me­nea, locu­inţe­le situ­a­te la par­ter şi la eta­jul unu tre­bu­ie să fie pre­vă­zu­te cu gri­la­je la gea­muri, chiar dacă unii con­si­de­ră că nu este toc­mai este­tic. De ase­me­nea, alar­ma este foar­te bună, mai ales dacă este conec­ta­tă la o fir­mă de pază. În momen­tul în care pro­pri­e­ta­rul plea­că de aca­să, ar tre­bui să lase vor­bă veci­nu­lui să se mai uite şi pe la ei, au decla­rat, pen­tru Repli­ca, oame­nii legii din Man­ga­lia.

Lil­li­an CHIRU, replicaonline.ro, Marti, 10 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele