LEGENDELE FOTBALULUI, pe stadionul Central din Mangalia

0
298

      Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Muni­ci­pa­lă Cal­la­tis MG, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Clu­bul Spor­tiv Admar orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 7 iunie 2014, un fas­tu­os meci de old-boys între sele­cţio­na­ta Cal­la­tis-Farul Cţa şi Dina­mo Bucu­reşti. Eve­ni­men­tul se va desfă­şu­ra pe Sta­dio­nul Cen­tral Cal­la­tis, înce­pând cu ore­le 16:30.

      Amin­tim prin­tre aceşti vete­rani pe Mun­tea­nu, Cămui, Mănă­i­lă, Şer­ban, Cara­baş, Pitu, Curt, Gache, Popa, Bîr­bo­ră, iar prin­tre com­po­nenţii clu­bu­lui Dina­mo se vor afla, prin­tre alţii Ţeţe Mora­ru, Ionel Augus­tin, Cos­tel Orac, Ţăl­nar, Movi­lă, Petre, Dănciulescu.

     Vă aştep­tăm să susţi­neţi echi­pa pre­fe­ra­tă într‑o atmosfe­ră plă­cu­tă şi să facem gale­rie pen­tru fos­te­le glo­rii care vor oferi un ade­vă­rat spec­ta­col al fotbalului!

      Intra­rea este liberă!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply