Emil Ghinea, medaliat cu bronz la Campionatul Naţional de Viteză în Coastă FOTO

0
271

Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia a repur­tat o nouă vic­to­rie la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă de la Rân­ca (Gorj), obţinând locul al III-lea în cla­sa­men­tul celor mai buni spor­tivi ai cam­pi­o­na­tu­lui. Pri­ma eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă – Dun­lop 2014 desfă­şu­rat în peri­oa­da 17–18 mai, a reu­nit la start pes­te 60 de piloţi. 

Susţi­nut de Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, auto­mo­bi­lis­tul Emil Ghi­nea s‑a remar­cat din nou în com­pe­ti­ţi­i­le de pro­fil, demon­strând că pasiu­nea pen­tru acest sport şi îndâr­ji­rea cu care stă­pâ­neş­te vola­nul îl pro­pul­sea­ză mereu pe cul­mi­le succesului. 

De alt­fel, spor­ti­vul a reu­şit sa-şi adju­de­ce titlul de cam­pi­on al Cla­sei H3 la Tro­fe­ul Râş­nov — eve­ni­ment desfă­şu­rat în peri­oa­da 28 — 29 sep­tem­brie 2013, cu o eta­pă îna­in­te de fina­lul sezonului.

Tra­se­ul pe care s‑a desfă­şu­rat con­cur­sul de la Rân­ca a avut o lun­gi­me de 5,025 kilo­me­tri pe un sec­tor de drum din DN 67C, între Novaci şi Rân­ca. Aces­ta s‑a dove­did a fi des­tul de difi­cil de par­curs, cu o pan­tă maxi­mă de 12% şi o dife­renţă de nivel de 342 de metri. De ase­me­nea, vira­je­le la dreap­ta au fost 12, iar  la stân­ga – 13. Cam­pi­o­nul Man­ga­li­ei a reu­şit să par­cur­gă cu bine tra­se­ul, iar pen­tru vic­to­ria sa a pri­mit din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor o cupă acor­da­tă în cadrul fes­ti­vi­tă­ţii de pre­mi­e­re care a avut loc la Novaci, judeţul Gorj.

Gale­rie FOTO:

Marti, 3 iunie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply