Cum îi ajută brăţara de vacanţă pe copiii turiştilor veniţi pe litoral

0
376

Copi­ii care vin la mare vor pri­mi şi vara aceas­ta bră­ţă­ri­le de vacanţă. Cam­pa­nia „Copi­ii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa” con­ti­nuă şi în acest sezon esti­val, în par­te­ne­ri­at cu fili­a­la Con­stanţa a Cru­cii Roşii Româ­nia.

Volun­ta­rii vor ajun­ge în toa­te sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral şi vor dis­tri­bui gra­tu­it 20.000 de bră­ţări de vacanţă. 

Pe lân­gă fap­tul că vom fi pe toa­te pla­je­le lito­ra­lu­lui româ­nesc, aceas­tă bră­ţa­ră de vacanţă le poa­te fi de folos fami­li­i­lor care vin în vacanţă, deo­a­re­ce pe aceas­ta puteţi tre­ce ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re cum ar fi numă­rul de tele­fon al părin­te­lui şi nume­le copi­lu­lui. În momen­tul în care copi­lul se rătă­ceş­te pe pla­jă, dacă el are pe mână aceas­tă bră­ţa­ră cu numă­rul de tele­fon, poa­te fi găsit foar­te uşor”, a expli­cat coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Ade­li­na Toci­tu.

Bră­ţă­ri­le de vacanţă vor fi dis­tri­bu­i­te şi în uni­tă­ţi­le hote­li­e­re care îşi vor dori acest pro­dus.

Mai mult, aici: http://www.cugetliber.ro/stiri-social-cum-ii-ajuta-bratara-de-vacanta-pe-copiii-turistilor-veniti-pe-litoral-220537

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply