Concursul Foto FRUMOASELE MANGALIEI. Voturile la zi

0
311

Cla­sa­men­tul Con­cur­su­lui FRUMOASELE MANGALIEI, astăzi, 19 iunie 2014, în func­ție de numă­rul de voturi obținute:

Ruxan­dra Geor­ges­cu: 34 voturi,

Anda Ioa­na Câr­sto­iu: 12 voturi,

Ana Simo­na Cara: 8 voturi.

Puteți vota în con­ti­nu­a­re pen­tru cele trei con­cu­ren­te pe pagi­na spe­cia­lă a Con­cur­su­lui: http://concurs.mangalianews.ro/, res­pec­tiv

aici: http://concurs.mangalianews.ro/?p=19,

aici: http://concurs.mangalianews.ro/?p=23,

sau aici: http://concurs.mangalianews.ro/?p=26, până la data de 30 iunie.

După 1 iulie, veți putea vota pen­tru CONCURENTELE LUNII IULIE care vor apli­ca pe adre­sa de e‑mail: [email protected].

Mai mul­te deta­lii, pe pagi­na de pre­zen­ta­re a pro­iec­tu­lui: http://www.mangalianews.ro/frumoasele-mangaliei/

FRUMOASELE MANGALIEI. Cine adună mai multe VOTURI luna aceasta, dintre cele trei concurente??

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply