Cascada Bigăr din Caraş-Severin, reamenajată după includerea în topul cascadelor unice din lume

0
361

După ce ame­ri­ca­nii au inclus Cas­ca­da Bigăr în topul cas­ca­de­lor uni­ce din întrea­ga lume, auto­ri­tă­ţi­le din Caraş-Seve­rin s‑au îndu­rat şi au alo­cat bani pen­tru ame­na­ja­rea locu­lui. După aceas­tă inves­ti­ţie, sunt aştep­ta­ţi mai mulţi turi­şti în zonă…

…Cas­ca­da Bigăr se află la mar­gi­nea Dru­mu­lui Naţio­nal 57B, între loca­li­tă­ţi­le Ani­na şi Bozo­vici. Rezer­va­ţia natu­ra­lă din zona cas­ca­dei a fost înfi­inţa­tă în 1982 şi decla­ra­tă arie pro­te­ja­tă de către sta­tul român. În 2013 The World Geo­gra­phy a alcă­tu­it o lis­ta cu cele mai impre­sio­nan­te cas­ca­de din lume. Stân­ca aco­pe­ri­tă cu muşchi şi izvo­rul de sub ea a sur­cla­sat cas­ca­de­le Eter­nal Fla­me Falls din rezer­va­ţia ame­ri­ca­nă Sha­le Cre­ek,  Asik Asik din Fili­pi­ne, dar şi alte minu­nă­ţii ale natu­rii pre­cum cele din Antarc­ti­ca sau Liban.

Sur­sa: stiri.tvr.ro (5 iunie 2014).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply