BASME CU LEBEDE, la Mangalia, episodul 2. FOTO Ruxandra Georgescu

0
642

Ruxan­dra Geor­ges­cu: Vă mai amin­tiți, din­tre bas­me­le copi­lă­ri­ei, poves­tea “Cele 12 lebe­de”, de Fra­tii Gri­mm? Ei bine, de câte ori văd pe pla­jă sto­lu­ri­le de lebe­de de vară, aproa­pe domes­ti­ci­te, de pe pla­ja din Man­ga­lia, nu îmi pot opri gân­dul să zbo­a­re către tim­pu­ri­le fru­moa­se și cura­te ale copi­lă­ri­ei… Legen­de care par a se împleti azi cu rea­li­ta­tea, iar  pen­tru unii, apro­pi­e­rea de aces­te “zâne”, cum le spu­ne lumea, devi­ne o amin­ti­re magi­că, uni­că… Lebă­da cucu­ia­tă, căci așa se numeș­te aceas­tă spe­cie, sau lebă­da de vară, este o spe­cie pro­te­ja­tă, iar, aici la noi, la Man­ga­lia, au găsit în oameni pri­e­te­ni ade­vă­rați, care le aju­tă să trea­că de ier­ni­le gre­le. Sper să reu­șim, să nu le dezamăgim…

Ast­fel des­crie Ruxan­dra Geor­ges­cu, foto­gra­ful cu suflet de poet, întâl­ni­ri­le cu aces­te per­so­na­je miri­fi­ce care ne încân­tă pri­vi­ri­le și sufle­tul cu gra­ția și fru­mu­se­țea lor maestuoasă.

Iată-le, sur­prin­se în câte­va instan­ta­nee de Ruxan­dra Geor­ges­cu (epi­so­dul 2):

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply