500 de apartamente din Mangalia nu au fost niciodată racordate la reţeaua de termoficare

1
284

Cu sobe­le în casă.

Mai mul­te blo­curi din ora­şul Man­ga­lia nu au fost nici­o­da­tă racor­da­te la reţea­ua de ter­mo­fi­ca­re. Con­stru­i­te pe vre­mea lui Ceau­şes­cu, uni­tă­ţi­le loca­ti­ve nu au fost pre­vă­zu­te cu sis­tem de încă­l­zi­re, aşa că oame­nii şi-au montat în case sobe pe lem­ne. Sunt aproa­pe 500 de apar­ta­men­te, iar blo­cu­ri­le în cau­ză sunt situ­a­te pe stră­zi­le Oituz, M.I. Dobro­gea­nu, Mun­ci­to­ru­lui şi Mihai Viteazul.

Pri­mă­ria vine în spri­ji­nul aces­to­ra şi anu­nţă că intenţio­nea­ză să îi racor­de­ze la reţea­ua de ter­mo­fi­ca­re. Întru­cât toţi din aces­te blo­curi sunt pro­pri­e­tari, muni­ci­pa­li­ta­tea are nevo­ie de acor­dul lor.

Le vom trans­mi­te intenţia muni­ci­pa­li­tă­ţii, aşa încât să se întru­neas­că aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari şi să se ia o deci­zie în baza căre­ia să putem dema­ra lucră­ri­le, au pre­ci­zat repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Două din­tre blo­curi, întru­cât au con­duc­te de încă­l­zi­re la sub­sol, vor fi racor­da­te la reţea­ua de ter­mo­fi­ca­re pe CLU, iar res­tul — la reţea­ua de gaze. 

Pen­tru a scuti loca­ta­rii de o chel­tu­ia­lă mare, pri­mă­ria a decis să tra­gă ţea­va de gaz pe casa scă­rii, până la ulti­mul etaj, au mai spus repre­zen­tanţii primăriei.

Ale­xan­dra ANTON, replicaonline.ro, Sâm­bă­tă, 14 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply