Zece ani de dominaţie românească. Profesorul Ion Băraru, părintele „galacticilor“ NASA

0
248

Pro­fe­so­rul de fizi­că Ion Băra­ru îi pre­gă­teş­te de 10 ani pe ele­vii care au cuce­rit tro­fe­e­le con­cur­su­ri­lor NASA. Ajuns la „amur­gul“ cari­e­rei sale didac­ti­ce, das­că­lul este ca un ade­vă­rat tată pen­tru sute­le de copii pe care i‑a antre­nat în ulti­mii ani pen­tru com­pe­ti­ţii de anver­gu­ră mondi­a­lă.

Ele­vii din Româ­nia au cuce­rit anul aces­ta 34 de pre­mii la con­cur­su­ri­le NASA, în timp ce echi­pe­le din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii – doar 7 pre­mii. „I‑am bătut cu un scor, ca la rugby“, râde pro­fe­so­rul de fizi­că Ion Băra­ru, de la Cole­gi­ul Naţio­nal „Mir­cea cel Bătrân“ din Con­stanţa, coor­do­na­to­rul lotu­lui NASA şi fon­da­tor al Cen­tru­lui de Exce­lenţă din Con­stanţa.

În ulti­mii 10 ani, pro­fe­so­rul Băra­ru a pre­gă­tit 539 de elevi con­stă­nţeni pen­tru con­cur­su­ri­le NASA, de unde s‑au întors, în aceas­tă peri­oa­dă, cu un total de 62 de pre­mii. Poves­tea a înce­put în anii ’90, când un inspec­tor şco­lar de fizi­că din Con­stanţa bătea judeţul ca să încu­ra­je­ze pro­iec­te­le copi­i­lor talen­ta­ţi şi ale pro­fe­so­ri­lor cu har. În anii 2000, punea baze­le pro­pri­u­lui pro­iect care avea să schim­be per­ce­pţia unei lumi întregi. Era pro­fe­so­rul Ion Băra­ru.

Pri­me­le „colo­nii de extra­te­reşti“…

Cites­te mai mult: adev.ro/n5diz1

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele