Vreţi să deveniţi poliţişti? Iată unde se depun dosarele pentru înscriere la examene

0
278

Inspec­to­ra­tul Judeţean de Poli­ţie Con­stanţa recru­tea­ză can­di­da­ţi pen­tru admi­te­rea în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or şi în şco­li­le pos­tli­cea­le, care pre­gă­tesc per­so­nal pen­tru Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le, sesiu­nea 2014.

Cere­ri­le de înscri­e­re la con­cur­sul de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ supe­ri­or, care pre­gă­tesc per­so­nal pen­tru Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, sesiu­nea 2014, se pri­mesc la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa în zile­le lucră­toa­re, între ore­le 10:00 – 14:00, până la data de 2 iunie.

Data limi­tă până la care can­di­da­ţii vor depu­ne la dosa­rul de recru­ta­re docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru fina­li­za­rea aces­tu­ia este 13 iunie. Can­di­da­ţii pot opta pen­tru una sau mai mul­te insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or sau şcoli pos­tli­cea­le, în măsu­ra în care graficele/calendarele con­cur­su­ri­lor de admi­te­re rea­li­za­te de către insti­tu­ţi­i­le orga­ni­za­toa­re per­mit par­ti­ci­pa­rea la pro­be­le de concurs.

Mai mult, în cugetliber.ro, 07.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply