Tribunalul Constanța a respins arestarea lui George Mocanu, angajat al Primãriei Mangalia

0
398

Tri­bu­na­lul Con­stan­ța a res­pins pro­pu­ne­rea de ares­ta­re pre­ven­ti­vă for­mu­la­tă de pro­cu­rori pe nume­le lui Geor­ge Moca­nu, anga­jat al Direc­ți­ei de Urba­nism din cadrul Pri­mãri­ei Man­ga­lia, cer­ce­tat pen­tru lua­re de mită. Jude­că­to­rii au dis­pus, totuși lua­rea măsu­rii con­tro­lu­lui judi­ci­ar față de Geor­ge Moca­nu, aces­ta nea­vând voie să pără­seas­că țara.

Ieri, pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui Tri­bu­na­lul Con­stan­ța au dis­pus tri­mi­te­rea în jude­ca­tă a bărbatului.

Ziuaconstanta.ro, 10.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply