SPECIAL: FOTO și VIDEO superbe MARINA LIFE HARBOUR Limanu — Claboo Media

1
596

Mari­na Life Har­bo­ur Lima­nu from the sky, by Cla­boo Media!

Marina — LifeHarbour — A small piece of heaven on Earth !

Cla­boo Media — we bring the sky into your han­ds.

Call Now: 0732.00.89.98.

Ser­vi­cii #Cla­boo #Media :
— fil­mari aerie­ne / foto aerie­ne la dife­ri­te alti­tu­dini;
— fil­mari / foto nun­ti sau alte eve­ni­men­te;
— fil­mari / foto cadas­tra­le;
— fil­mari / foto indus­tri­a­le;
— diver­se alte tipuri de fil­mari si foto­gra­fii;
— pro­mo tele­vi­ziuni
— par­ti­ci­pa­rea la eve­ni­men­te jur­na­lis­ti­ce ( exclus eve­ni­men­te poli­ti­ce)

Ne adre­săm:

Agenţi­i­lor imo­bi­li­a­re
Pri­mă­ri­i­lor, Con­si­li­i­lor loca­le
Com­pa­ni­i­lor de asi­gu­ra­re
Com­pa­ni­i­lor de con­stru­cţii
Pro­pri­e­ta­ri­lor de pro­pri­e­tă­ţi (vile, tere­nuri, hote­luri)
Ope­ra­to­ri­lor in turism, Agenţii de publi­ci­ta­te
Orga­ni­za­ţi­i­lor de pro­te­cţie a mediu­lui
Orga­ni­za­ti­i­lor din dome­ni­ul hor­ti­cul­tu­ră, agri­cul­tu­ră, păduri
Com­pe­ti­ţi­i­lor spor­ti­ve.

Mul­țu­mim, Cla­boo Media! Sun­teți SENZAȚIONALI !!!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele