Sărbătoarea “Fiii satului Albești”, duminică, 18 mai 2014!

0
272

Dumi­ni­ca, 18 mai, se va des­fa­su­ra in loca­li­ta­tea Albes­ti, jude­tul Con­stan­ta Sar­ba­toa­rea “Fiii satu­lui Albes­ti”. Vor fi orga­ni­za­te spec­ta­co­le, lup­te tătă­reşti, ser­ba­re câm­pe­neas­că. Eve­ni­men­tul  va avea loc pe pe valea Albeştiului.

Invi­tati spe­ciali vor fi:  Tru­pa muzi­ca etno si popu­la­ra “Nemu­ri­to­rii”, solis­tul Ionut Galani FAN CLUB si Ansam­blul de dan­suri gre­ces­ti Aste­ria din Con­stan­ta, inter­pre­tul de muzi­ca popu­la­ra Gelu Voicu Ofi­ci­al, For­ma­tia “Tru­pa Mea”, For­ma­tia Fra­tii Radu, Ansam­blul “Plai de dor” Albes­ti, Ansam­blul Plai De Dor Albes­ti Juni­or si mul­te alte surprize.

În zona eve­ni­men­tu­lui va fi ame­na­jat un parc de dis­tra­cţii, cu tram­bu­li­ne gon­fla­bi­le, mai mul­te jocuri roa­ta noro­cu­lui, dar şi tera­se cu mici, frip­tu­ră, bere, vin, sucuri şi vată de zahăr. De la eve­ni­ment nu vor lip­si nici stan­du­ri­le cu suve­ni­ruri. Petre­ce­rea va înce­pe in jurul orei 12.00.

Va astep­tăm cu drag,

Mol­do­van Ghe­or­ghe, Pri­ma­ria comu­nei Albeşti si Con­si­li­ul local Albesti.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply