Rezultatele Campionatului Național de KUNG-FU de la Constanța

0
355

REZULTATELE CAMPIONATULUI NATIONAL DE KUNG-FU

PROBELE DENON-CONTACT SANDASITOTAL-CONTACT”, CONSTANTA 24.05.2014

Sâm­bă­tă, 24.05.2014 la Sala de jocuri spor­ti­ve a Com­ple­xu­lui „Tomis” din Con­stan­ta s‑a desfă­şu­rat edi­ţia 2014 a a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Kung-Fu la pro­be­le “Non-Con­tact San­da” si „Total-Con­tact” la indi­vi­du­al, femi­nin si mas­culin. La cam­pi­o­nat au par­ti­ci­pat 75 de spor­tivi din 9 clu­buri spor­ti­ve, mem­bre ale Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Arte Marţi­a­le de Contact.

La cam­pi­o­nat a fost pre­zent dl. Dorel Bulear­ca, maes­tru 5 Dan Kara­te Kyu­o­kushin­kai, pre­se­din­te­le in exer­ci­tiu al F.R.A.M.C. Aces­ta va can­di­da la un nou man­dat de pre­se­din­te, la Adu­na­rea Gene­ra­la a fede­ra­ti­ei, care se va des­fa­su­ra sim­ba­ta 31.05.2014. Aces­ta a pro­mis ca va spri­jini dezvol­ta­rea Kung-Fu si va veni si la alte campionate.

Rezul­ta­te­le spor­ti­vi­lor con­stă­nţeni sînt următoarele:

PROBANON-CONTACT SANDA

MASCULIN

SENIORI 18–34 ANI

-80 KG

1.NEAGU ALEXANDRU                         C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

2.STANCIU PETRE                                C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

3.BALAN ANDREI                                 C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.CONDRAT DAN                                  C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

+80 KG

1.TANISLAV PETCU                              C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.CADIU GEORGE                               C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA              

3.NAIDIN ANDREI EUGEN                     C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

3.VATRA ANDREI                                 C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA

OPEN KG

1.NEAGU ALEXANDRU                         C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

2.CADIU GEORGE                               C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA              

3.TANISLAV PETCU                              C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.NAIDIN ANDREI EUGEN                     C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

 

TINERET 16–20 ANI, OPEN KG

1.NAIDIN ANDREI EUGEN                     C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

2.STANCIU PETRE                                C.S.U. NEPTUN CONSTANTA

3.CHISEAUA MIHAITA                           C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA      

3.SANDU MARIUS                                C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA                 

JUNIORI 16–17 ANI, OPEN KG

-60 KG

1.SANDU MARIUS                                C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA       

2.SAVIOLI LEONARDO                          C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

3.CHISEAUA MIHAITA                           C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA      

 

                                    COPII 1, 12–13 ANI

-50 KG

1.LABES COSMIN IULIAN                      C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA       

2.OLTEAN ROMU ANDREI                     C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.GHEMENT ALEXANDRU                    C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA       

3.LEPADATUANDREI VLADUT              C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA

-60 KG

1.BOCAI TUDOR                                   C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA                   

2.MAXIM MARIUS                                 C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA      

3.IUSEIN ONUR                                     C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA      

+ 60 KG

1.STEFAN MARDARIE IULIAN               C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

2.MATEI VALENTIN ANDREI                  C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA                   

3.STANOIU EMANUEL STEFAN           C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA      

3.DUMITRU VALENTIN ANDREI           C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA     

 

COPII 3, 8–9 ANI               

-30 KG

1.MOLDOVEANU ALIN                         C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA

2.PANAIT ANDREI                                 C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA

3.APETRE MARCO GABRIEL                C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

-35 KG

1.IORDACHE IUSTIN                             C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

2.BITACHE MATEI                                 C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA    

3.STOICA MIHAI ALEXANDRU               C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA    

3.POPA FABIAN                                   C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA      

- 40 KG

1.SAVIOLI GIOVANI                               C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA      

1.CERCEL CATALIN CONSTANTIN      C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA    

3.GORDIN ALEXANDRU                        C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA         

+ 40 KG

1.BOCAI VLAD                                      C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA             

2.CHARCOVSCHI PAUL                       C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

3.DUMITRU VASILE ALEXANDRU         C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA             

FEMININ

SENIOARE, 18–34 ANI, OPEN KG

1.BOER ANCA VASILICA                       C.S.U. NEPTUN CONSTANTA       

2.CAPRA PAULA FLORENTINA C.S.U. NEPTUN CONSTANTA       

3.PĂDURARU ROXANA TATIANA        C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA             

 

                                    COPII 1, 12–13 ANI, OPEN KG

1.SOARE ANDREEA CATALINA            C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

2.BOTEZ ANCA                                     C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA            

3.ROSANEANU BEATRICE                    C.S. MAREA NEAGRA CONSTANTA             

3.BALANICA DOINITA                            C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA            

 

COPII 3, 8–9 ANI, 30 KG              

1.ENCICA ELISA                                   C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA

2.PANAIT VALENTINA                           C.S.A. AXIOPOLIS CERNAVODA

3.GHEMENT ILINCA                              C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

3.GHEMENT CASANDRA                      C.S. NOUA GENERATIE MANGALIA

             

PROBATOTAL-CONTACT

                                                                        MASCULIN

SENIORI 18–34 ANI, — 90 KG

1.MÂŢU ALEXANDRU                           C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.STOICA GEORGE                              C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

TINERET 16–20 ANI, — 75 KG

1.SERBAN ALEXANDRU                       C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.STEFAN COSMIN                               C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

JUNIORI 16–17 ANI, — 65 KG

1.BOUCHADID CHARBEL                      C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.ZAHIU STEFAN                                  C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

3.CEAKAR EMRE                                 C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

  16–17 ANI, — 60 KG

1.COSTACHE COSMIN                          C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.BACIOIU COSMIN                               C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

COPII 1, 12–13 ANI, — 55 KG

1.ILASCU STEFAN                                C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.TUDORACHE ALIN                             C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

3.SOVA GABRIEL                                 C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

COPII 3, 8–9 ANI, ‑25 KG

1.BALAN DARIUS                                 C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.KOZMA ANTONIO                              C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

3.NICOLA DAVID                                  C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

COPII 4, 6–7 ANI, ‑25 KG

1.HRITULEAC NIKI                                 C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

2.NIKITA MIHAI                                      C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

                                                                        FEMININ

CADETE 14–15 ANI, ‑55 KG

1.TUDOSA COSMINA                            C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA

 

COPII 1, 12–13 ANI, OPEN KG

1.DULEA CRISTINA                               C.S. TAICHIDO RYU CONSTANTA.

Spor­ti­vii par­ti­ci­pan­ti la cam­pi­o­nat s‑au lup­tat cu mul­ta ardoa­re, dorind sa obti­na titlu­ri­le de cam­pi­oni si impli­cit selec­tia la lotul natio­nal. Au fost meciuri spec­ta­cu­loa­se la seni­ori, dar nici copii nu s‑au lasat mai pre­jos, ofe­rind meciuri foar­te bune. Faţă de cam­pi­o­na­tul de luna tre­cu­tă, mulţi spor­tivi au cres­cut valoric, ceea ce ne dă spe­ranţe că la con­cur­su­ri­le inter­na­ţio­na­le la care vom par­ti­ci­pa, vom obţi­ne rezul­ta­te bune.

Din păca­te numă­rul de par­ti­ci­panţi a fost mai mic faţă de anii ante­ri­ori, clu­bu­ri­le ne putînd să vină cu mai mulţi spor­tivi din lip­sa fon­du­ri­lor. Fap­tul că s‑a desfă­şu­rat într‑o sală mică, nu ne‑a per­mis să adu­cem mulţi spec­ta­tori, puţi­ne­le locuri din sală fiind ocu­pa­te de spor­tivi şi părinţi.   

Orga­ni­za­rea cam­pi­o­na­tu­lui a fost posi­bi­lă dato­ri­tă spri­ji­nu­lui pri­mit de la con­du­ce­rea D.S.J. Con­stan­ta şi a per­so­na­lu­lui de la Com­ple­xul „Tomis”.

            Mulţu­mim şi pe aceas­tă cale şi spe­răm să cola­bo­răm la fel de bine şi la con­cur­su­ri­le viitoare.

            Feli­ci­tări, spor­ti­vi­lor medaliaţi!

            PRESEDINTE C.S. MAREA NEAGRA                                                  SECRETAR GENERAL

                   IORDANOAIA FLORIN                                                                               CIJU MIHAI

http://www.facebook.com/clubulsportiv.mareaneagra

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply