O dronă a realizat un film spectaculos deasupra Dubaiului / VIDEO

0
243

Team Bla­c­k­she­ep a lan­sat o dro­nă dea­su­pra Duba­i­u­lui pen­tru a fil­ma de sus impre­sio­nan­te­le clă­diri. Bine­în­țe­les că foar­te mul­te ima­gini au sur­prins Burj Kha­li­fa, cea mai îna­l­tă clă­di­re construită.

Aceas­ta măsoa­ră 828 de metri, iar con­struc­ția ei a înce­put la 21 sep­tem­brie 2004. Exte­ri­o­rul a fost fina­li­zat la 1 octom­brie 2009 și a fost inau­gu­ra­tă ofi­ci­al pe 4 ianu­a­rie 2010.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply