NOAPTEA MUZEELOR LA MUZEUL MARINEI ROMÂNE

0
271

Cu pri­le­jul Zilei Inter­na­ţio­na­le a Muze­e­lor, Muze­ul Mari­nei Româ­ne orga­ni­zea­ză Noap­tea Porţi­lor Des­chi­se, eve­ni­ment ajuns la cea de‑a zecea edi­ţie. Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor va debu­ta sâm­bă­tă, 17 mai, la ora 20.00, cu un con­cert susţi­nut de Muzi­ca Mili­ta­ră a Forţe­lor Nava­le, fiind urmat de un spec­ta­col ofe­rit de Ansam­blu­ri­le Artis­ti­ce ale Cer­cu­lui Mili­tar Con­stanţa, în inter­va­lul orar 20.30–21.30. Publi­cul va putea vizi­ta gra­tu­it expo­zi­ţi­i­le muze­u­lui până dumi­ni­că, 18 mai, ora 02.00.

Sta­tul Major al Forţe­lor Nava­le Române,

Com­par­ti­men­tul infor­ma­re şi rela­ţii publice.

16.05.2014.  

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply