Nava Şcoală a Marinei Militare Române împlineşte 75 de ani de la intrarea în serviciu

0
221

Yahoo News/Wikimedia Com­mons — Bri­cul „Mir­cea” a par­curs până acum pes­te 300.000 de mile marine.

Nava Şcoa­lă a Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne, Bri­cul „Mir­cea” împli­neş­te astăzi (sâm­bă­tă, 17 mai) 75 de ani de la intra­rea în ser­vi­ci­ul Mari­nei. Veli­e­rul, cu 32 de cadeţi la bord, se află în pre­zent la Soci, unde se pre­gă­teş­te pen­tru cea de‑a doua cur­să a Bla­ck Sea Tall Ships Regatta.

De la intra­rea în ser­vi­ci­ul Mari­nei, Bri­cul „Mircea”a par­curs pes­te 300.000 mile mari­ne, iar la bor­dul său a fost instrui­ţi mai mult de 6.000 de cadeţi. Un veli­er de tip barc tri­ar­bo­rat (cu trei catar­ge), nava a fost con­stru­i­tă în anii 1938–1939 la Şan­ti­e­rul Naval Blohm und Voss din Ham­bu­rg, Ger­ma­nia. A fost bote­za­tă „Mir­cea” după îna­in­ta­şul său „Bri­cul Mir­cea” (1882–1944), con­stru­it inte­gral din lemn, iar figu­ra lui Mir­cea cel Bătrân for­mea­ză gali­o­nul navei. Bri­cul a tre­cut de‑a lun­gul tim­pu­lui prin două moder­ni­zări capi­ta­le, în 1966 şi între anii 1994 şi 2002.

Bri­cul „Mir­cea” este unul din­tre cele trei veli­e­re cu care ţara noas­tră par­ti­ci­pă la pri­ma Rega­tă de veli­e­re mari a Mării Negre, ală­tu­ri de vase­le Ador­na­te şi Apo­lo­dor. Rega­ta se desfă­şoa­ră între 30 apri­lie şi 27 mai 2014 pe tra­se­ul Var­na – Novo­ro­siisk – Sochi – Con­stanţa, iar întrea­ga flo­tă par­ti­ci­pan­tă va rămâ­ne în por­tul Con­stanţa între 24 şi 27 mai, pen­tru cere­mo­n­ia de pre­mi­e­re şi pen­tru a putea fi vizi­ta­tă de public.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply