Marine Explorers vă invită la deschiderea sezonului de scufundări 2014

0
419

Mari­ne Explo­rers vă invi­tă să par­ti­ci­pati la des­chi­de­rea sezo­nu­lui de scu­fun­dări din anul 2014.

Loca­tie: Mari­ne Explo­rers Dive Cen­ter, lan­ga Res­ta­u­rant Cor­sa­ru’, în Vama Veche.
Peri­oa­da: 30.04 — 04.05.2014

Agen­da com­pa­niei MARINE EXPLORERS s‑a dezvol­tat de la an la an, fiind incar­ca­ta cu eve­ni­men­te, cur­suri, tabe­re de SCUBA diving, safari de scu­fun­dari in loca­tii internationale.

In anul 2014 ne pro­pu­nem sa ofe­rim o gamă vari­a­tă de pro­du­se, potri­vi­te atât cerin­țe­lor de cali­ta­te, cât si buge­tu­lui disponibil.

Rezer­va­ri­le se pot soli­ci­ta pe adre­sa de mail [email protected] sau la numa­rul de tele­fon 0723.650.260.

http://www.scubadivingcenter.ro/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply