În Bulgaria, bibliotecă pe plajă

0
273

În Bul­ga­ria, un loc de lec­tu­ră pe pla­jă… Pe când și la noi ??

Pe malul Mării Negre, în sta­ţiu­nea Albe­na din Bul­ga­ria, a fost inau­gu­ra­tă anul tre­cut pri­ma bibli­o­te­că pe pla­jă din Uniu­nea Euro­pea­nă. Turi­ş­tii pot găsi în raf­tu­ri­le bibli­o­te­cii pes­te 3000 de volu­me în lim­bi pre­cum: engle­ză, fran­ce­ză, ger­ma­nă, rusă, româ­nă şi bulgară.

Cites­te mai mult: adev.ro/mq4ryp

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply