Iată rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul European, în judeţul Constanţa

0
281

 

PDL, lacri­mi şi sus­pi­ne, şam­pa­nie la PMP. USD e pe pri­mul loc.

PSD şi‑a con­so­li­dat sta­tu­tul de cel mai puter­nic par­tid şi în judeţul Con­stanţa. Biro­ul Elec­to­ral Judeţean (BEJ) a emis rezul­ta­te­le fina­le ale ale­ge­ri­lor de dumi­ni­că, orga­ni­za­te pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean, afla­tă oare­cum în ace­ea­şi con­cor­danţă cu rezul­ta­te­le la nivel naţio­nal. Marea sur­pri­ză şi la Con­stanţa, can­di­da­tul inde­pen­dent, Mir­cea Dia­co­nu, a obţi­nut 16.728 de voturi, adi­că 9,54%, aproa­pe cât par­ti­de­le cu pre­tenţii: PDL (10,49%) şi PMP (11,18%). PNL a obţi­nut în judeţul Con­stanţa 25.867 voturi (14.74%), în timp ce ali­anţa elec­to­ra­lă PSD-UNPR-PC a obţi­nut 60.456 voturi (34,47%), iar PP-DD se află în prag de apo­ple­xie: 7.448 voturi, 4,24%, ceea ce înseam­nă că n‑au atins pra­gul electoral.

Iată rezul­ta­te­le com­ple­te, con­form BEJ, în ordi­nea de pe bule­ti­ne­le de vot:

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL: 18.303 voturi (10,49%)

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ: 19.507 voturi (11.18%)

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA: 334 voturi (0,19%)

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PC-UNPR: 60.456 voturi (34,47%)

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL: 25.867 voturi (14.74%)

PARTIDUL ROMÂNIA MARE: 5.783 voturi (3,28%)

ALIANŢA NAŢIONALĂ A AGRICULTORILOR: 2139 voturi (1,21%)

PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE: 406 voturi (0,23%)

PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ: 390 voturi (0,22%)

PARTIDUL VERDE: 870 voturi (0,38%)

FORŢA CIVICĂ: 7183 voturi (4,08%)

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN: 2490 voturi (1,38%)

PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ: 285 voturi (0,18%)

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT: 1838 voturi (1,04%)

PARTIDUL POPORULUIDAN DIACONESCU: 7.448 voturi (4,24%)

INDEPENDENŢI:

UNGUREANU GEORGIANA CORINA: 1.244 voturi (0,76%)

FILIP CONSTANTIN-TITIAN: 297 voturi (0,16%)

LIGA DĂNUŢ: 478 voturi (0,27%)

PUREA PAUL: 362 voturi (0,20%)

CAPSALI PERICLE-IULIAN: 1287 voturi (0,73%)

COSTEA PETER: 1.041 voturi (0,59%)

DIACONU MIRCEA: 16.728 voturi (9,54%)

DĂEANU VALENTIN-EUGEN: 713 voturi (0,40%).

Autor: Mari­us Flo­ri­an VASILE, replicaonline.ro, Marti, 27 m ai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply