Duminică, 1 Iunie, circulaţia autovehiculelor pe arterele principale ale oraşului va fi întreruptă

0
232

Ca urma­re a desfă­şu­ră­rii eve­ni­men­tu­lui “Car­na­va­lul copi­i­lor” care va avea loc, dumi­ni­că, 1 Iunie, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anu­nţă între­ru­pe­rea tra­fi­cu­lui ruti­er, după cum urmează:

          — dumi­ni­că, 1 Iunie, între ore­le 09.00 — 09.30, pe Bule­var­dul 1 Decem­brie 1918, pe sen­sul de mers Casa Arma­tei către ieși­rea din Man­ga­lia spre Lima­nu-2Mai, cu drept de pre­lun­gi­re alte 30 de min., dacă este cazul;

          — dumi­ni­că, 1 Iunie, între ore­le 09.30 ‑11.00, pe ruta: sens gira­to­riu — Şos. Con­stanţei — Str. Şte­fan cel Mare  — Casa Armatei.

Pre­ci­zăm că, dato­ri­tă defi­lă­rii copi­i­lor care vor par­cur­ge tra­se­e­le mai sus amin­ti­te este nece­sa­ră blo­ca­rea cir­cu­la­ți­ei auto­ve­hi­cu­le­lor, pe ambe­le sen­suri de mers și blo­ca­rea acce­su­lui dinspre/către stră­zi­le adia­cen­te, pe șosea­ua Con­stan­ței și str. Ște­fan cel Mare, pe tron­so­nul de la sen­sul gira­to­riu până la intra­rea pe Bule­var­dul 1 Decem­brie 1918. De ase­me­nea, tra­fi­cul ruti­er pe stră­zi­le Roze­lor şi Matei Basa­rab, între ore­le 09.00 — 09.30, ar putea fi îngre­u­nat în tim­pul depla­să­rii copi­i­lor către cele două punc­te de întâl­ni­re, res­pec­tiv Sen­sul gira­to­riu şi Pia­ţa Sud.

Mulţu­mim con­du­că­to­ri­lor auto pen­tru înţelegere!

28 mai 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply