Drogurile şi alcoolul, năravurile turiştilor veniţi la mare

0
266

40 de tineri, cu vâr­ste cuprin­se între 17 şi 34 de ani, au fost depis­ta­ţi în mini­va­canţa de 1 mai având asu­pra lor ţigări con­fe­cţio­na­te arti­za­nal, bile din alu­mi­niu cu cocai­nă sau cana­bis, grin­de­re, foiţe de ţiga­ră şi com­pri­ma­te Ecs­ta­sy. În total, oame­nii legii au con­fis­cat de la tineri 100 gra­me cana­bis, 128 com­pri­ma­te ecs­ta­sy, cocai­nă, spe­ed şi mai mul­te pli­curi cu etnobotanice.

Mini­va­canţa de 1 mai s‑a sfârşit, iar turi­ş­tii s‑au întors aca­să, cu amin­ti­rea unor zile de neu­i­tat petre­cu­te în sta­ţiu­ni­le de la malul mării. Dacă petre­că­reţii au avut par­te de câte­va zile lip­si­te de griji, nu ace­lași lucru se poa­te spu­ne şi des­pre poli­ţi­şti, care au fost în aceas­tă peri­oa­dă la dato­rie, la vână­toa­re de indi­vizi cer­ta­ţi cu legea. Zil­nic, pes­te 400 de poli­ţi­şti au acţio­nat pen­tru a pre­ve­ni şi com­ba­te pro­du­ce­rea ori­că­ror eve­ni­men­te nega­ti­ve în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ra­lul Mării Negre, dar şi în zone­le frec­ven­ta­te de cei care ies la iar­bă ver­de. De depar­te, cele mai mul­te dosa­re pena­le au fost întoc­mi­te în aceas­tă peri­oa­dă tine­ri­lor depis­ta­ţi cu dro­guri şi sub­stanţe interzise. 

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor I.P.J. Con­stanţa, poli­ţi­ş­tii anti­drog din cadrul B.C.C.O. Con­stanţa şi ai D.C.C.O. – I.G.P.R., spri­ji­ni­ţi de jan­darmi şi poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră, au sur­prins în fla­grant, pe raza sta­ţiu­ni­lor de pe lito­ral, 40 de tineri care deţi­neau sub­stanţe inter­zi­se. Sus­pe­cţii, cu vâr­ste cuprin­se între 17 şi 34 de ani, aveau asu­pra lor ţigări con­fe­cţio­na­te arti­za­nal, bile din alu­mi­niu cu cocai­nă sau cana­bis, grin­de­re, foiţe de ţiga­ră şi com­pri­ma­te ecs­ta­sy. În total, oame­nii legii au con­fis­cat de la tineri 100 gra­me cana­bis, 128 com­pri­ma­te ecs­ta­sy, cocai­nă, spe­ed şi mai mul­te pli­curi cu etnobotanice. 

În ace­ea­şi peri­oa­dă, poli­ţi­ş­tii Biro­u­lui Urmă­riri, din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le, au depis­tat patru per­soa­ne dis­pă­ru­te şi şap­te per­soa­ne pe nume­le căro­ra fuse­se­ră emi­se man­da­te de exe­cu­ta­re a pedep­se­lor cu închi­soa­rea. Aceş­tia din urmă au ajuns după gra­tii pen­tru a‑şi exe­cu­ta pedep­se­le. La dato­rie au fost şi poli­ţi­ş­tii ruti­eri care au fost pre­zenţi pe toa­te dru­mu­ri­le care duc spre sta­ţiu­ni­le turis­ti­ce de pe lito­ra­lul Mării Negre şi în punc­te­le de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei. În spri­ji­nul poli­ţi­ş­ti­lor ruti­eri con­stă­nţeni au venit şase poli­ţi­şti cu şase moto­ci­cle­te, de la Bri­ga­da Poli­ţi­ei Ruti­e­re Bucureşti. 

Oame­nii legii au depis­tat mai mulţi şoferi care s‑au urcat beţi la volan, una din­tre cele mai mari alco­o­le­mii fiind înre­gis­tra­tă la o tână­ră de 35 de ani care a fost prin­să la Man­ga­lia vând 0,92 mg/l alco­ol pur în aerul expirat.

Danie­la Mol­do­vea­nu, observatordeconstanta.ro, Marti, 6 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply