Dr.LADISLAU ELTHES — “În medicina mondială nu există «foşti cirotici». Singura excepţie este medicina românească”

0
502

 

Poves­tea d‑lui dr. Elthes a fost publi­ca­tă în revis­ta “For­mu­la AS”, în urmă cu mulţi ani. Oră­dean de ori­gi­ne, inte­re­sat de tra­ta­men­te­le natu­ris­te, într‑o zi noro­coa­să a des­co­pe­rit for­mu­la (efec­tiv magi­că) a unui medi­ca­ment care vin­de­că boli­le de ficat “cu fer­par”: ciro­za şi hepa­ti­ta cro­ni­că. Şi cum ele se numă­ră prin­tre cele mai cum­pli­te cau­ze de deces ale seco­lu­lui, ne-am gân­dit că o redes­chi­de­re a “dosa­ru­lui Elthes”, însoţit de decla­ra­ţii con­ving­ă­toa­re ale câtor­va supra­vi­eţu­i­tori, le-ar fi de folos mul­tor citi­tori ai revis­tei noas­tre. Deci: totul des­pre ELCOHEP — 

Vă invi­tăm să citiți nea­pă­rat con­ti­nu­a­rea, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply