Cine are cele mai mari șanse să fie cel mai mare grup în Parlamentul European

0
230

Popu­la­rii ar urma să rămâ­nă cel mai mare grup în Par­la­men­tul Euro­pean, devansându‑i pe soci­al-demo­cra­ţi, potri­vit ulti­me­lor esti­mări, publi­ca­te cu cinci zile îna­in­tea ale­ge­ri­lor euro­pe­ne la care euros­cep­ti­cii ar urma să obţi­nă o cre­ş­te­re puter­ni­că, infor­mea­ză AFP.

 

Potri­vit site-ului Pol­lWat­ch, care adu­nă son­da­je rea­li­za­te în cele 28 de sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne, şi pe baza afi­li­e­ri­lor actu­a­le, gru­pul Par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean (PPE) este cre­di­tat cu şan­sa obţi­ne­rii a 217 locuri în vii­to­rul PE (cu 58 mai puţi­ne decât în 2009), com­pa­ra­tiv cu 201 pen­tru soci­a­li­şti (plus şapte).

Euros­cep­ti­cii îşi con­fir­mă avan­sul, cu un total de aproa­pe 100 de locuri, de trei ori mai mul­te decât în actu­a­lul Par­la­ment. Însă aceas­tă miş­ca­re, cla­sa­tă în pre­zent la nea­fi­li­a­ţi, este extrem de ete­ro­ge­nă, cu par­ti­de de extre­mă dreap­ta pre­cum Fron­tul Naţio­nal din Franţa sau PVV din Olan­da, for­ma­ţiuni ultra­na­ţio­na­lis­te ca Job­bik din Unga­ria sau chiar neo­na­zis­te pre­cum Zorii Aurii din Gre­cia, dar şi populi­şti ca de exem­plu Miş­ca­rea 5 Ste­le a lui Beppe Gri­l­lo din Italia.

Mai mult, în economica.net., 20 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply