Ce poate face cel mai inteligent cățel din lume — VIDEO

0
271

Aproa­pe fie­ca­re per­soa­nă care și‑a cum­pă­rat un cățel a vrut ca să își dre­se­ze patru­pe­dul pen­tru a nu-și mai face nevo­i­le în casă, să nu mai roa­dă pan­to­fii sau să latre atunci când sim­te vreo ame­nin­ța­re lân­gă locuință.

Tru­cu­ri­le lui Jes­se au deve­nit cunos­cu­te în toa­tă lumea.

O tână­ră a mers mai depar­te cu acest dre­saj și și‑a învă­țat cățe­lul câte­va tru­curi uimi­toa­re, care ar face gelos ori­ce dre­sor experimentat.

Jes­se, un Jack Rus­se­ll Ter­ri­er în vâr­stă de 9 ani, reu­șeș­te să îi uimeas­că pe toți cei care îl văd pe stra­dă, în super­mar­ket sau în parc.

Mai mult, aici: https://ro.celebrity.yahoo.com/video–ce-poate-face-cel-mai-inteligent‑c%C4%83%C8%9Bel-din-lume-100043742.html?cmp=rofb

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply