Cascada Bigăr ar putea deveni unul dintre cele mai căutate obiective turistice FOTO-VIDEO

0
522

Cas­ca­da Bigăr ar putea deve­ni unul din­tre cele mai cău­ta­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din par­tea de vest a ţării, după ce a fost decla­ra­tă de către ame­ri­cani drept cea mai fru­moa­să cas­ca­dă din lume.

Cas­ca­da Bigăr se află în judeţul Caraş-Seve­rin, la Para­le­la 45, în Valea Mini­şu­lui, la jumă­ta­tea dis­tanţei din­tre loca­li­tă­ţi­le Ani­na şi Bozo­vici, pe DN 57B.

Site-ul ‘The World Geo­gra­phy’ a alcă­tu­it în anul 2013 o lis­tă cu cele mai impre­sio­nan­te cas­ca­de din lume. Pe pri­mul loc se află Cas­ca­da Bigăr din Caraş-Severin.

Rezer­va­ţia Natu­ra­lă Bigăr cuprin­de un izbuc, o peş­te­ră, un pârâu şi o cas­ca­dă, toa­te ampla­sa­te în Ţara Almă­ju­lui, pe par­tea dreap­tă a Che­i­lor Mini­şu­lui, aco­lo unde dru­mul întâl­neş­te, ima­gi­nar, para­le­la 45 gra­de lati­tu­di­ne nor­di­că a glo­bu­lui pământesc.

Mai mult, în economica.net, 23.05.2014.

Gale­rie FOTO:

Sur­se foto: internet.

VIDEO:

http://stirileprotv.ro/stiri/travel/abandonata-de-peste-20-de-ani-de-romani-cascada-bigar-a-fost-declarata-cea-mai-frumoasa-din-lume.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply