Alegeri europarlamentare în 21 de ţări de pe continent

0
220

Par­la­men­tul Euro­pean va difu­za la ora 20.00 GMT o pri­mă pro­ie­cţie pe baza son­da­je­lor la ieşi­rea de la urne.

Dumi­ni­că sunt aştep­ta­ţi să-şi expri­me votul pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re cetă­ţe­nii din 21 de ţări, între care şi România.

Pri­mii care au înce­put să vote­ze dumi­ni­că, la ora 04.00 GMT, au fost ale­gă­to­rii din Gre­cia, Româ­nia şi Lituania.

Sâm­bă­tă au fost la vot cehii, slo­va­cii, leto­nii şi mal­te­zii, vineri cehii şi irlan­de­zii, iar joi bri­ta­ni­cii şi olandezii.

Niciun rezul­tat nu va fi dez­vă­lu­it până la închi­de­rea ulti­me­lor secţii de vota­re din Ita­lia, astăzi, la ora 21.00 GMT.

Par­la­men­tul Euro­pean va difu­za la ora 20.00 GMT o pri­mă pro­ie­cţie pe baza son­da­je­lor la ieşi­rea de la urne.

Fran­ce Pres­se notea­ză că aces­te ale­geri, con­si­de­ra­te în cele mai mul­te ţări ca fiind de ran­gul al doi­lea, deo­a­re­ce nu au con­se­cinţe direc­te, în mod tra­di­ţio­nal înre­gis­trea­ză cu greu o mobilizare.

Rata de absen­te­ism, care a atins deja un record de 57% în 2009, ar putea fi depăşită.

Mai mult, pe stiri.tvr.ro, 25 mai 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply