5 motive pentru care să te lași imediat de fumat

0
220

În Româ­nia, cinci oameni mor în fie­ca­re oră din cau­za boli­lor aso­ci­a­te fuma­tu­lui, iar sta­tul a alo­cat în ulti­mii ani tot mai puțini bani pen­tru pro­gra­me­le națio­na­le gra­tu­i­te meni­te să îi aju­te pe români să renun­țe la acest obi­cei, au anun­țat repre­zen­tan­ții Fun­da­ți­ei Medi­ca­le „Pne­u­ma”, în cadrul unei con­fe­rin­țe orga­ni­za­te cu oca­zia Zilei Mondi­a­le fără Tut­un, mar­ca­tă anu­al pe 31 mai, la ini­ția­ti­va Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănătății.

În Româ­nia sunt aproa­pe 5 mili­oa­ne de fumă­tori, iar cea mai alar­man­tă cifră se înre­gis­trea­ză în rân­dul tine­ri­lor sub 15 ani, unul din patru fumând zilnic.

Sun­tem aici pen­tru a le trans­mi­te româ­ni­lor un mesaj foar­te impor­tant: fuma­tul nu este un stil de via­ță, este un stil de moar­te. Unii oameni con­si­de­ră că îi rela­xea­ză, că îi cal­mea­ză, că repre­zin­tă cea mai mare plă­ce­re, par­că le da ros­tul vie­ții. Nu sun­tem aici ca să jude­căm, ci ca să îi aju­tăm pe acești oameni pe care îi paș­te o moar­te pre­ma­tu­ră, îi paș­te o boa­lă cro­ni­că. Eu am avut în fami­lie des­tu­le per­soa­ne care au murit din cau­za aces­tor boli. Fie­ca­re din­tre noi are prin­tre cunoș­tin­țe, rude sau pri­e­te­ni per­soa­ne care au murit din cau­za unui can­cer, a unui infract mio­car­dic, a unei boli res­pi­ra­to­rii cro­ni­ce”, a spus medi­cul pne­u­mo­log Magda­le­na Cio­ba­nu de la Insti­tu­tul de Pne­u­mo­lo­gie “Mari­us Nas­ta”, coor­do­na­toa­rea Pro­gra­mu­lui Națio­nal Stop Fumat.

Cites­te mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply