Trei fete au murit în urma incendiului de la restaurantul „Beirut“ din Constanța — GALERIE FOTO

0
349
Una dintre ele era dansatoare în local.

În aceas­tă noap­te, trei fete și-au pier­dut via­ța în incen­di­ul care a cuprins res­ta­u­ran­tul Bei­rut, aflat pe bule­var­dul Tomis din Con­stan­ța. Una din­tre ele este o dan­sa­toa­re, cu nume­le de Mic­ky. Mai mul­te per­soa­ne și-au expri­mat regre­tul față de moar­tea aces­te­ia, pe pagi­na ei de Facebook.

Sunt din­tre cei care au cerut tăce­rii să stri­ge şi dure­rii să spe­re”, scria Mic­ky… (N.red.M.N.: Am aflat ca Mic­ky era din Man­ga­lia… Dum­ne­zeu s‑o odih­neas­că în pace.).

Alte patru per­soa­ne, au fost răni­te în urma incen­di­u­lui și au fost trans­por­ta­te de echi­pa­je­le de inter­ven­ție la spi­tal. A fost nevo­ie ca una din­tre ele, care a sufe­rit arsuri, să fie trans­por­ta­tă cu eli­cop­te­rul la Bucu­rești. În acest moment, în sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă se mai află o sin­gu­ră per­soa­nă inter­na­tă pen­tru into­xi­ca­ție cu mono­xid de car­bon, care este însă con­ș­tin­tă și coo­pe­ran­tă. Alte două per­soa­ne au fost externate.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe reporterntv.ro, Dumi­ni­că, 5 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply