Trasee turistice subacvatice vor fi amenajate în Marea Neagră

0
324

Yahoo News/Wikimedia Com­mons — Rute­le turis­ti­ce vor fi ame­na­ja­te între Con­stanţa şi Capul Caliacra.

Mai mul­te rute turis­ti­ce subac­va­ti­ce vor fi ame­na­ja­te între Con­stanţa şi Capul Cal­i­a­cra din Bul­ga­ria, în cadrul unui pro­iect trans­fron­ta­li­er, anu­nţă pre­sa bulgară.

Potri­vit direc­to­ru­lui Insti­tu­tu­lui de Ocea­no­lo­gie al Aca­de­mi­ei Bul­ga­re de Ști­in­țe, Ata­nas Pala­zov, citat de novinite.com, pro­iec­tul face par­te din Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia-Bul­ga­ria şi a obţi­nut finanţa­re de 1,5 mili­oa­ne de euro din Fon­dul Euro­pean de Dezvol­ta­re Regio­na­lă. Pala­zov a decla­rat că mai mulţi cer­ce­tă­tori şi sca­fan­dri români şi bul­gari lucrea­ză deja la acest pro­iect, fiind în cau­ta­re de nave şi por­turi scufundate.

Sco­pul pro­iec­tu­lui este, con­form direc­to­ru­lui Insti­tu­tu­lui bul­gar de Ocea­no­lo­gie, dezvol­ta­rea celei mai moder­ne şi bănoa­se indus­trii turis­ti­ce din regiu­nea bul­ga­ră şi româ­nă a Mării Negre. Potri­vit exper­tu­lui, pe fun­dul Mării Negre, între Con­stanţa şi Capul Cal­i­a­cra, pot fi găsi­te mai mul­te ambar­ca­ţiuni, por­turi şi clă­diri datând din seco­le­le IV‑V î.Hr, care pot stârni inte­re­sul turi­ş­ti­lor din toa­tă lumea.

Citi­ti mai mult pe ro.stiri.yahoo.com, 27.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply