Sărbători pascale la malul Mării Negre”, un proiect al Grădiniței PP nr.7 din Mangalia

0
755

În peri­oa­da 7- 11 apri­lie, la Gră­di­ni­ța PP nr.7 Man­ga­lia, s‑a des­fă­șu­rat a VII‑a edi­tie a  Pro­iec­tu­lui Edu­ca­tiv “Săr­bă­tori pas­ca­le la malul Mării Negre”. 

A fost ver­ni­sa­tă o expo­zi­ție de artă plas­ti­că la care au par­ti­ci­pat cu lucrări plas­ti­ce cu tema­ti­că pas­ca­lă gră­di­ni­țe și școli din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le limi­tro­fe: Gra­di­ni­ta PP nr.7, nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 din Man­ga­lia, Gra­di­ni­ta PN Lima­nu, 2 Mai, Arsa, Cotu-Vaii, Pes­ca­rus și de la Scoa­la Gala Galaction.

Foto: Gră­di­ni­ța Lima­nu — Lucrări rea­li­za­te de copii, împre­u­nă cu părinții.

Îndru­mați de cadre­le didac­ti­ce, copi­ii au rea­li­zat feli­ci­tari, cola­je, pic­turi, moti­ve de încon­de­ie­re a ouă­le­lor, toa­te cu tema­ti­că pascală.

Lucră­ri­le au fost expu­se în holul gră­di­ni­tei și, prin juri­za­re,  au fost atri­bu­i­te diplo­me și premii.

Direc­tor, prof. Răca­ru Sica, Con­si­li­er ima­gi­ne, prof. Mar­ti­ne­scu Luminita.

Luni, 14.04.2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply