RADU MAZĂRE, la ieşirea din arestul Poliţiei: “Apreciez curajul şi înţelepciunea judecătorului”

0
205

Radu Mază­re a fost eli­be­rat, mier­curi sea­ra, din ares­tul poli­ţi­ei. Pri­ma­rul Con­stanţei va fi cer­ce­tat în sta­re de liber­ta­te, sub con­trol judi­ci­ar pen­tru acu­za­ţia de lua­re de mită. La ieşi­rea din arest, Radu Mază­re a decla­rat: “Apre­ciez cura­jul şi înţe­lep­ciu­nea judecătorului”.

 

RADU MAZĂRE

Pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re, a fost eli­be­rat sub con­trol judi­ci­ar. Atât el, cât şi omul de afa­ceri Avra­ham Mor­gen­stern vor fi cer­ce­ta­ţi în sta­re de liber­ta­te, sub con­trol judi­ci­ar, însă au pri­mit inter­di­cţia de a pără­si ţara.

Dacă eşti lup­tă­tor, rezi­şti. Nu doresc nimă­nui să trea­că prin aşa ceva, nu e uşor. S‑au com­por­tat impe­ca­bil şi poli­ţi­ş­tii, şi cole­gii de came­ră. Un jan­darm mi‑a dat un sen­d­viş, au fost de trea­bă. Când m‑am aşe­zat la masă, la res­ta­u­rant, au năvă­lit mas­ca­ţii pes­te mine. Vi se pare un mod firesc? Am şi spus, “doam­na pro­cu­ror nu putea­ţi să mă cita­ţi, de ce tre­bu­ia să mă săl­ta­ţi cu mas­ca­ţi?”. Nu a exis­tat niciun denu­nţ în acest dosar, nimeni nu m‑a recla­mat cu nimic. Vreau să aper­ciez cura­jul şi înţe­lep­ciu­nea jude­că­to­ru­lui”, a decla­rat pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re, la ieşi­rea din ares­tul poliţiei.

Cites­te mai mult pe RTV.NET, 09.04.2014, h.23.20.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply