Programul “Litoralul pentru toţi”. Peste 5.000 de locuri de cazare la preţuri speciale

0
389

Edi­ţia de pri­mă­va­ră a pro­gra­mu­lui “Lito­ra­lul pen­tru toţi” se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 05 mai-15 iunie şi sunt inclu­se toa­te sta­ţiu­ni­le de pe lito­ra­lul româ­nesc. Sco­pul aces­tui pro­gram este ace­la de a crea seju­ruri în extra­se­zon la preţuri avan­ta­joa­se, ast­fel încât turi­ş­tii să fie atra­şi de lito­ra­lul româ­nesc şi în peri­oa­de­le mai puţin aglomerate.

Pen­tru zona Mama­ia – Con­stan­ta – Efo­rie, un sejur de şase nopţi, fără mic dejun inclus, ajun­ge de la 205 lei la un hotel de o stea până la 605 lei la hote­lu­ri­le de cinci ste­le. Turi­ş­tii pot opta pen­tru vari­an­ta All Inclu­si­ve care asi­gu­ră toa­te cele 3 mese — ser­vi­te în regim bufet, bău­turi inclu­se, acces gra­tu­it la locuri de joa­că pen­tru copii, pis­ci­ne, şez­lon­guri şi umbre­le pe pla­jă. Tari­fe­le maxi­ma­le pen­tru seju­ruri All Inclu­si­ve de 5 nopţi / per­soa­nă ajung de la 765 lei la un hotel de trei ste­le, până la 985 de lei la hote­lu­ri­le de cinci stele.

În sta­ţiu­ni­le Cos­ti­neşti, Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Man­ga­lia, 2 Mai, Vama Veche tari­fe­le pen­tru aceas­tă edi­ţie de pri­mă­va­ră pot cos­ta de la 159 de lei, caza­re fără mic dejun pen­tru şase nopţi la un hotel de o stea, până la 469 de lei, la un hotel de cinci stele.

Până acum s‑au înscris în pro­gram 38 de hote­luri din sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral, care pun la dis­po­zi­ţie un număr de 5.408 de locuri pe serie. Aces­te locuri vor fi vân­du­te în pes­te 70 de agenţii din toa­tă ţara, ceea ce înseam­nă că, la sfârşi­tul edi­ţi­ei de pri­mă­va­ră 2014 a pro­gra­mu­lui, cel puţin 32.000 de turi­şti vor putea bene­fi­cia de vacanţe pe lito­ral la tari­fe reduse.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, Joi, 24.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply