Ponta: România nu va exploata niciun metru cub de gaze de şist în următorii cinci ani

0
113

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat joi, la Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi, că exploa­ta­rea gaze­lor de şist nu se va pro­du­ce, în Româ­nia, în urmă­to­rii cinci ani.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta FOTO gov.ro.

Deo­cam­da­tă, în urmă­to­rii cinci ani, în Româ­nia nu se va exploa­ta un metru cub de gaze de şist. Mă uit pe har­ta Euro­pei şi cam toţi veci­nii noş­tri au dat auto­ri­za­ţii pen­tru explo­rări. Româ­nia are obli­ga­ţia de a‑şi pune la punct cea mai per­for­man­tă legi­sla­ţie de pro­te­cţie a mediu­lui. Dacă nu avem gaze din pro­du­cţie inter­nă, le cum­pă­răm de la Gaz­prom. Cred că, pen­tru Româ­nia, să asi­gu­re inde­pen­denţa ener­ge­ti­că e un obiec­tiv atât de impor­tant, încât toa­te modu­ri­le prin care putem să avem aces­te resur­se tre­bu­ie să le folo­sim ca să nu depin­dem de gazul din Rusia“, a spus Pon­ta.

Cites­te mai mult: adev.ro/n4j895, 24.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele