Minivacanţa de 1 Mai: Programul complet al evenimentelor organizate pe litoral

0
261

Con­cer­te rock, hip-hop, elec­tro sau folk, fes­ti­va­luri de modă, expo­zi­ţii şi para­de de maşini moder­ne şi de epo­că vor fi orga­ni­za­te în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral pen­tru cei pes­te 30.000 de turi­şti care sunt aştep­ta­ţi să ajun­gă la mare în mini­va­canţa de 1 Mai.

Mini­va­canţa de 1 Mai: Pro­gra­mul com­plet al eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te pe lito­ral (Ima­gi­ne: Adri­an Boioglu/Mediafax Foto).

Petre­ce­ri­le vor înce­pe în Vama Veche, mier­curi sea­ră, când în Club Goblin debu­tea­ză Fes­ti­va­lul “Înre­gis­trat în Româ­nia”. În fie­ca­re noap­te până în 3 mai vor fi con­cer­te cu Alter­nosfe­ra, Şuie Papa­ru­de, C.T.C., Sub­car­pa­ţi, E.M.I.L., ZOB, Vali Umbra, AFO, Infi­ni­tu’ aka Sfântu’8, Flou Rege, Che­sa­rion.

Star­tul ofi­ci­al al dis­tra­cţi­ei pe lito­ral va fi dat în ziua de 1 mai, de para­da cu maşini de epo­că, moto­ci­cle­te, maşini off-road şi de raliu, care se vor depla­sa, de la ora 10.00, pe tra­se­ul Mama­ia — Năvo­dari — Con­stanţa — Efo­rie — Con­stanţa — Mama­ia.

… La Nept­un, va fi Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cra­zy Sal­sa Fest, care se va desfă­şu­ra până în 5 mai în incin­ta com­ple­xu­lui turis­tic 2D. Pe peri­oa­da eve­ni­men­tu­lui vor fi orga­ni­za­te semi­na­rii cu instruc­tori şi antre­nori de dans.

Tot în Vama Vache, pe lân­gă Fes­ti­va­lul “Înre­gis­trat în Româ­nia”, La Cana­pe­le Par­ty va fi orga­ni­zat şi Fol­k’n’Ro­ll, unde vor con­cer­ta Ţapi­na­rii, pe 1 mai, Fără Zahăr pe 2 mai, Tim­puri Noi — 3 mai şi Emi­sia 2, în 4 mai.

Mai mult, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply