Ministrul Educației a amânat evaluările naționale!

0
246

Eva­luă­ri­le pe care ele­vii de cla­sa a II‑a, a IV‑a și a VI‑a ar fi tre­bu­it să le sus­ți­nă din 6 mai au fost amâ­na­te cu aproa­pe o lună.

Minis­trul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, Remus Pri­co­pie, a anun­țat ieri că ele­vii vor fi supuși la tes­tări înce­pând cu 28 mai. Pri­co­pie a moti­vat că eva­luă­ri­le au fost amâ­na­te cu o lună pen­tru ca ele­vii să aibă timp să se fami­li­a­ri­ze­ze cu aces­te tes­te, pen­tru că sunt după un model internațional.

Eva­luă­ri­le care se fac în pre­mie­ră anul aces­ta se vor des­fă­șu­ra între 28 și 30 mai, pen­tru ele­vii de cla­sa a IV‑a, între 2 și 4 iunie, pen­tru cei din cla­sa a II‑a, și în 5 – 6 iunie, pen­tru ele­vii de a VI‑a.

Pri­co­pie i‑a asi­gu­rat astăzi pe pro­fe­so­rii impli­cați în orga­ni­za­rea exa­me­ne­lor de eva­lu­a­re și baca­la­u­re­at că indem­ni­za­ția le va fi mări­tă cu 10 la sută.

reporterntv.ro, 24.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply