Mai mulţi tei şi paltini au fost plantaţi în Mangalia

0
409

 

Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a plan­tat, joi, 3 apri­lie, mai mulţi tei pe Bule­var­dul 1 Decem­brie 1918, împre­u­nă cu arti­şti pre­cum Bodo — solis­tul tru­pei Pro­con­sul, Tavi Colen, Keo, Ski­z­zo Ski­l­lz şi alţii.

Acţiu­nea de plan­ta­re a pomi­lor în mai mul­te loca­li­tă­ţi din ţară, prin­tre care şi Man­ga­lia, face par­te din pro­iec­tul susţi­nut de Com­pa­nia artis­ti­că Mix Music Show SRL Bucu­reşti, rea­li­za­toa­rea tur­ne­u­lui Mix Music Evo 2012.

În cadrul pro­iec­tu­lui “Arti­ş­tii spun Ver­de pen­tru Româ­nia (1 leu pen­tru Copa­cul tău), au fost dona­ţi Man­ga­li­ei 50 de arbori (tei şi pal­tini), care, ulte­ri­or, vor îmbo­gă­ţi pei­sa­gis­tic mai mul­te zone din oraş.

Pro­gra­mul de pro­te­ja­re a mediu­lui încon­ju­ră­tor dema­rat de Mix Music şi susţi­nut de arti­şti autoh­toni se deru­lea­ză în peri­oa­da 2 — 10 apri­lie a.c..

4 apri­lie 2014, Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply