Lumină de la Malul Mării — Mangalia, 2014

0
442

Deve­ni­tă o tra­di­ţie pen­tru cre­din­cioşi, acţiu­nea „Lumi­nă de la malul mării”, este orga­ni­za­tă şi în acest an de către Pri­mă­ria şi Pro­to­ie­ria Man­ga­lia pe pla­ja din faţa hote­lu­lui Pre­si­dent.

     Slu­j­ba de Învi­e­re de la Man­ga­lia va înce­pe astă sea­ră, la ora 23.00, cu un con­cert de muzi­că reli­gi­oa­să, iar cre­din­cioşii care vor asis­ta la Sfân­ta Slu­j­bă a Învi­e­rii Dom­nu­lui vor pri­mi, ca în fie­ca­re an, lumâ­nări, ouă roşii şi felii de cozonac.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply