Locuri libere pentru pensionari, la băi şi tratament

0
293

Casa Judeţea­nă de pen­sii Con­stanţa anu­nţă că, pen­tru cea de‑a doua serie din luna apri­lie 2014, au rămas dis­po­ni­bi­le 120 de bile­te de tra­ta­ment, cu data de ple­ca­re 19 aprilie.

Bile­te­le sunt dis­po­ni­bi­le în urmă­toa­re­le sta­ţiuni: 1 Mai, Ama­ra, Bala, Buş­te­ni, Căli­mă­neşti, Geo­a­giu, Govo­ra, Monea­sa, Olă­neşti, Pucioa­sa, Săra­ta Monte­o­ru, Saturn, Sina­ia, Slă­nic Pra­ho­va, Târ­gu Ocna, Văle­nii de Munte.

Per­soa­ne­le inte­re­sa­te se pot pre­zen­ta la sedi­ul Casei de Pen­sii Con­stanţa, par­ter, ghi­șe­ul 1, cu urmă­toa­re­le docu­men­te: cere­re tip, tri­mi­te­re de la medi­cul de fami­lie (ori­gi­nal şi copie), copie act iden­ti­ta­te, talon de pen­sie pe luna mar­tie 2014 (ori­gi­nal), iar dacă per­soa­na soli­ci­tan­tă mai are şi un loc de mun­că, o ade­ve­rinţă de venit.

Au pri­o­ri­ta­te pen­sio­na­rii care nu au mai bene­fi­ci­at de bilet de tra­ta­ment, iar cos­tul unui sejur de 16 zile este cal­cu­lat la jumă­ta­te din valoa­rea pensiei/venitului soli­ci­tan­tu­lui. Dacă, de exem­plu, pen­sia este de 900 de lei, pen­tru vacanţa la băi va plăti suma de 450 de lei.

(C.S.), observator.ro, Mier­curi, 9 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply