Litoral Tv — Evenimente surpriză de 1 Mai pe litoral!

0
171

Româ­nii vor avea o vacan­ță pre­lun­gi­tă de 1 mai, după ce Guver­nul a decla­rat 2 mai, zi libe­ră. Turi­ş­tii sunt aştep­ta­ţi pe lito­ral cu ofer­te atră­gă­toa­re şi eve­ni­men­te sur­piză.

Pre­gă­tim eve­ni­men­te care să ofe­re atrac­ție și bucu­rie turiș­ti­lor care aleg lito­ra­lul româ­nesc pen­tru a veni de 1 Mai la mare, o tra­di­țio­na­lă para­de a lito­ra­lu­lui româ­nesc care va înce­pe din sudul lito­ra­lu­lui către Mama­ia Nord – Năvo­dari, va par­cur­ge toa­te sta­țiu­ni­le. Vom avea, din nou, ală­tu­ri de noi mași­ni­le de epo­că, mași­ni­le off-road, moto­ci­cliș­tii de la Sea­wol­ves, auto­bu­ze­le supra­e­ta­ja­te, auto­bu­zul pri­e­te­ni­lor Face­bo­ok, între­ceri spor­ti­ve simul­tan în toa­te sta­țiu­ni­le, spec­ta­co­le sea­ra pe pla­je­le din Năvo­dari, Mama­ia, Efo­rie, Cos­ti­nești și Nept­un, Man­ga­lia”, a decla­rat Cori­na Mar­tin preşe­din­te­le ANAT.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 03.04.2014.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele