INCENDIUL DE LA BEIRUT / Fetele care au ARS DE VII: „Urlau, plângeau şi cereau să fie ajutate!”

0
680

Nouă autos­pe­ci­a­le, împre­u­nă cu cinci ofi­ţeri şi 64 de sub­o­fi­ţeri din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stanţa s‑au lup­tat mai bine de cinci ore pen­tru a stin­ge incen­di­ul izbu­c­nit noap­tea tre­cu­tă la res­ta­u­ran­tul Bei­rut. O tână­ră de 19 ani se află, în con­ti­nu­a­re, în sta­re cri­ti­că, aces­ta fiind trans­por­ta­tă, azi noap­te, la Spi­ta­lul de Arşi din Bucu­reşti, având căi­le res­pi­ra­to­rii arse.

Cele trei tine­re care au murit, azi noap­te, erau anga­ja­te ale res­ta­u­ran­tu­lui Beirut.

Două din­tre ele, Nico­le­ta Vasi­li­ţea­nu (23 de ani, Con­stanţa) şi Miha­e­la Tucă (24 de ani — Miky, Man­ga­lia) erau dan­sa­toa­re orien­ta­le, în timp ce a tre­ia, Nico­le­ta Cen­gher (22 de ani, din Cos­ti­neşti) era cântăreaţă.

Mar­to­rii spun că în momen­tul în care a izbu­c­nit incen­di­ul, toa­tă lumea s‑a îngră­mă­dit pen­tru a ieşi din clă­di­re. Totu­şi, o tână­ră, pri­e­te­nă cu fete­le, a auzit când ţipau şi cereau să fie aju­ta­te. „Am ieşit repe­de dar le-am auzit. Erau două fete, cred că Nico­le­ta şi Miky, care urlau şi plân­geau şi cereau să fie aju­ta­te. Când m‑am întors am văzut că a căzut o buca­tă de lemn şi nu puteau să iasă. Ele erau sus, se schim­bau”, a poves­tit martora.

Mai mult, in cugetliber.ro, 05.04.2014.

Red.M.N.: Trans­mi­tem Sin­ce­re Con­do­lean­țe, fami­li­i­lor îndoliate !

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply